Oranjevereniging overhandigt het programmablad aan burgemeester Hans Vroomen

“Het beloofd een mooie, zonnige dag te worden”, zo begon burgemeester Hans Vroomen het moment waarop het programmablad werd overhandigd door de Oranjevereniging. Op donderdag 13 april 2023 mochten secretaris Madelon van Miltenburg en voorzitter Rico Magsino namens de Oranjevereniging het programmablad overhandigen. Traditiegetrouw krijgt elke inwoner van Ommen deze in de bus, waarin het programma van Koningsdag 2023 tot in de puntjes is uitgewerkt. “Zoals we allemaal weten zijn er een aantal wijzigingen geweest in het programma. De straatparade is nieuw en beloofd een mooie toevoeging te worden, evenals de Vechtzomp die te water gelaten wordt”, aldus voorzitter Magsino. Daar voegt burgemeester Hans Vroomen aan toe: “en dat staat allemaal beschreven in dit geweldige programmablad. Op pagina 13 van het blad is te lezen wat ons allemaal te wachten staat”. Een speciaal woord van dank ging uit naar alle vrijwilligers die Koningsdag een warm hart toe dragen. Zonder hen is Koningsdag niet te organiseren, besloten beide heren.

Programma

Koningsdag begint al op 25 april, waar een feestelijke avond wordt gehouden in Oldenhaghen. Daar verzorgen ‘de Borrelnoten’ een gezellig avond vol met liedjes uit de oude doos. Op 27 april start Koningsdag met de aubade op terrein ‘het Hoefijzer’. Hier wordt Koningsdag geopend met een woordje van de burgemeester en de voorzitter van de Oranjevereniging. De aubade staat ondertussen bekend door de iconische Amerikaanse schoolbussen, waarin 330 kinderen naar het aubade-terrein worden gebracht, een prachtig gezicht!

‘S middags is de tewaterlating van de Vechtzomp, te bewonderen vanaf 11:45. Aansluitend start de straatparade, waar kinderen met versierde karren en fietsen aan deel kunnen nemen. Aanmelden is gratis en kan op de dag zelf!

Het feestterrein is geopend om 15:00. Zoals we kennen van andere jaren is dit een samenkomen van alle inwoners uit Ommen, die onder het genot van een hapje en een drankje de verjaardag van de Koning vieren.

Als afsluiting van Koningsdag is er vuurwerk. Vanaf de Vechtkade zal er een geweldige vuurwerkshow te zien zijn vanaf 21:30.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de straatparade wordt gehouden op het feestterrein om 16:00 uur. De prijsuitreiking van de versierde straten is om 19:00. Vorig jaar waren de Fuut & Roerdomp de grote winnaars van de versierde straten contest.

Het volledige programma is ook na te lezen op www.oranjeverenigingommen.nl