Fiets ‘m erin! – voorwaarden deelname

Voorwaarden voor deelname

Met Fiets ‘m erin heeft de Oranjevereniging in Ommen een mooi nieuw programma onderdeel in het leven geroepen. Om de organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn een aantal voorwaarden opgesteld.

 1. Deelnamevoorwaarden:
  • Deelnemen aan ‘Fiets ‘m erin’ is geheel op eigen risico. De organisatie kan in geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.
  • Deelnemers moeten minimaal 14 jaar oud zijn.
  • Alle deelnemers moeten kunnen zwemmen en dit kunnen aantonen indien daarom wordt gevraagd.
  • Deelnemers moeten beschikken over een geschikte fiets die te water kan worden gelaten.
 1. Veiligheid:
  • Alle deelnemers zijn verplicht om reddingsvesten te dragen tijdens het evenement. Helm is hierbij ook verplicht. Beide wordt uitgereikt op het moment van starten.
  • Het gebruik van alcohol of drugs is ten strengste verboden voor en tijdens het evenement.
  • De deelnemers zijn verplicht schoenen te dragen tijdens hun deelname.
 1. Inschrijving en registratie:
  • Deelnemers moeten zich van tevoren inschrijven om deel te nemen aan het evenement. Dit kan uitsluitend via de QR Code of via de website van Oranjevereniging Ommen.
  • Met de aanmelding gaat u akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van dit reglement op de deelname.
 1. Fietsen en uitrusting:
  • Alle deelnemers moeten hun eigen fiets meebrengen en verantwoordelijk zijn voor de conditie en veiligheid ervan.
  • Elke fiets dient voorzien te zijn van een drijver die door middel van een lang touw bevestigd is aan de fiets/voertuig.
  • De fietsen mogen maximaal 2 wielen en maximaal 3 opzittende hebben.
 1. Tijd en locatie:
  • Het evenement vindt plaats op de vecht, aan de kant van het Anjerplein (naast het Paviljoen)
  • Na aanmelding voor deelname ontvangt u medio April een starttijd met schema hoe laat u aanwezig dient te zijn.
 1. Het spel:
  • De deelnemers zullen individueel of in teamverband (max. 3 personen) proberen, gezeten op een fiets of afgeleid van een fiets, een wedstrijdtraject over een balk, zo snel mogelijk af te leggen.
  • Winnaar is de deelnemer of team die volgens de officiële tijdswaarneming het wedstrijdtraject het snelst aflegt. Over de tijdswaarneming kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Fietsen die tijdens het afleggen van het traject omslaan of in het water geraken, worden van tijdregistratie uitgesloten.
  • De start van de officiële tijdwaarneming wordt aangegeven doormiddel van een startsein en eindigt door middel van optisch tijdswaarneming.
  • Behalve voor de winnaar van de snelste tijd is er nog een andere prijs te winnen. Er wordt een prijs uitgereikt aan de deelnemer met het meest originele fiets (originaliteitsprijs) en aan een deelnemer/team met de meeste pech (pechprijs).
  • Bij de originaliteitsprijs wordt er beoordeeld op de volgende punten (creativiteit, materiaalgebruik)
  • Het is niet toegestaan dat de deelnemer(s) tijdens het afleggen van het wedstrijdtraject met de voeten de baan aanraken of dat de fiets tijdens het wedstrijdtraject het water raakt.
  • Zelfgebouwde fietsen waarin men geheel of voor een groot gedeelte ‘opgesloten’ zit, dienen voorzien te zijn van meerdere ruime ontsnappingsmogelijkheden.
  • Het is deelnemers verboden gebruik te maken van middelen onder druk. Daaronder verstaan wij o.a. oliedruk, veren onder spanning of persdruk.
  • Er mogen zich geen scherpe, puntige of losse voorwerpen c.q. onderdelen aan het voertuig bevinden.
 1. De wedstrijdbaan
  • Het wedstrijdtraject bevindt zich aan aantal centimeters boven het water en heeft een lengte van ongeveer 50 meter (exclusief start en finishplatform). Het startplatform bevindt zich op de kade op het Anjerplein, het finishplatform bevindt zich op het water.
 1. Algemene regels
  • De fietsen van de deelnemers wordt voorafgaand aan de wedstijd technisch gekeurd, waarbij er wordt gelet op de naleving van het reglement. Het staat de wedstrijdleiding te allen tijde vrij om de deelnemers c.q. de fiets, om bepaalde redenen, uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.
  • Het is de deelnemers verplicht zich te kunnen legitimeren indien de organisatie of vrijwilliger daarom vragen.
  1. Juridische zaken
   • De organisatie en haar vrijwilligers zijn tegenover de deelnemers, hun erven of rechtverkrijgenden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door deelnemers in verband met deelname aan het evenement ‘Fiets ‘m erin’ direct of indirect of op welke wijze dan ook worden geleden, inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgschade.
   • De deelnemers zullen ná het verlaten van de baan zelf zorgdragen voor het opruimen van hun voertuig alsmede de reststukken.
   • Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren deelnemers het wedstrijdreglement voor akkoord.

Meedoen aan 'Fiets 'm erin'? Vul hieronder het formulier in